IPTABLES GENERATOR

konfiguracja
dostępne usługi
blokowane usługi
lokalne dhcp
przekazywanie portów
transparent proxy
wartość ttl
dopuszczalne porty
blokowane porty
przekierowanie adresów
zakończ sesję

 

polski english

konfiguracja

- pojedynczy host
komputer podłączony do jednej sieci
- brama, router, firewall
komputer podłączony do wielu sieci
interfejs sieci zewnętrznej
adres IP przydzielany dynamicznie
adres IP w sieci zewnętrznej
interfejs sieci lokalnej
adres IP w sieci lokalnej
adres i maska sieci lokalnej /
adres rozgłoszeniowy (broadcast)
 

Changelog

2010-01-18: Poprawka błędu w regułce złych pakietów tcp (mrBudyn)

2011-09-11: Opcja wyboru interfejsu lokalnego dla przekierowania transparent web proxy (Łukasz Wójcik [perdek])