IPTABLES GENERATOR

konfiguracja
dostępne usługi
blokowane usługi
lokalne dhcp
przekazywanie portów
transparent proxy
wartość ttl
dopuszczalne porty
blokowane porty
przekierowanie adresów
zakończ sesję

 

polski english

Proces generowania skryptu z regułami firewalla

ROZPOCZNIJ
Resetuje ustawienia i rozpoczyna proces od nowa. Dane przesyłane są przez HTTP.
ROZPOCZNIJ BEZPIECZNIE
Resetuje ustawienia i rozpoczyna proces od nowa. Dane przesyłane są bezpiecznie - przez HTTPS.
KONTYNUUJ
Próbuje odzyskać ostatnią sesję procesu generowania.

Changelog

2010-01-18: Poprawka błędu w regułce złych pakietów tcp (mrBudyn)

2011-09-11: Opcja wyboru interfejsu lokalnego dla przekierowania transparent web proxy (Łukasz Wójcik [perdek])