IPTABLES GENERATOR

konfiguracja
dostępne usługi
blokowane usługi
lokalne dhcp
przekazywanie portów
transparent proxy
wartość ttl
dopuszczalne porty
blokowane porty
przekierowanie adresów
zakończ sesję

 

polski english

dopuszczalne porty

TCP
- port i [opcjonalnie jeżeli zakres] port końcowy

:
UDP
- port i [opcjonalnie jeżeli zakres] port końcowy

:
 

Changelog

2010-01-18: Poprawka błędu w regułce złych pakietów tcp (mrBudyn)

2011-09-11: Opcja wyboru interfejsu lokalnego dla przekierowania transparent web proxy (Łukasz Wójcik [perdek])